नगरपालिकाका अधिकृतकाे वार्षिक कार्य प्रगति

372

रौतहट // रौतहटको इशनाथ नगरपालिकाले वार्षिक कार्य प्रगति स्वास्थ्य,शिक्षा,भौतिकपूर्वाधार,समाजिक सुरक्षा,कृषिलगायत बिभिन्न बिषयमा तल उल्लेखित कार्यहरु गरेको ब्यहोरा प्रकाशन गरेको छ ।
१) कर्मचारीहरुलाई बठैक गरी समस्याबारे छलफल गरेको
२) कर्मचारीहरु समउमै आएको सेवाग्रहीहरुले अनुभुति गरेको
३ ) पछिलो ३ वर्ष देखि अपाङ्गहरुको परिचय पत्र बन्न नसकेको तर आर्थिक वर्षमा ३०० जनाको अपाङ्ग परिचय पत्र बनाइएको
४) स्वास्थ्य र शिक्षा नियमित संचालन रेखदेख शिक्षाहरुको नियमित स्वास्थ्य चौकीहरुको नियमित संचालन गरेको अनुभुति गरेको
५) संस्थागत र समुदायिक बिधालयहरुको परिक्षा समय समयमै संचालन गरेको
६)भौतिकपूवार्धारको काम समयमै सम्झौत गरी कार्य सम्पन्न गरेको
७) नगरको सरसफाइमा सुधार गरेको
८) गौर नगरपालिका र इशनाथ नगरपालिका जोडने लाल बकैयामा ड्राइभर्सन बनाइ दैनिक हजारौको संख्यामा सदरमुकाम जाने ड्राइभर्सन बनाइ छिटोछरिदो सडक बनाएको अनुभुति गरेको
९) बिभिन्न ठाँउको सडक वा बाटोधाटो मर्मत वा निर्माण गरेको
१०)कर्मचारीहरुको मासिक बठैक गरी कार्य प्रगतिबारे छलफल गरी समस्या सावाधान गरेको अनुभुति गरेको
११) १ देखि ९ वाडाका कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यमा सहजिकरण गरेको अनुभुति गरेको
१२) सामाजिक सुरक्षा भत्ता समय समयमै बृद्धाबुद्धाहरुलाई बितरण गरेको सेवाग्राहीहरुले अनुभुति गरेको
१३) बैकीङ्ग प्रणालीमा लागु गरे चुनौती आएपनि नि.प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत बैकीङ्ग प्रणाली लागु गरेको सेवाग्राहीहरुले अनुभुति गरेको
१४) सामाजिक सुरक्षा भता बितरण गरेकोबारे अपडेट गरेको
१५) प्रदेश सरकारको अभ्यान बमोजिम बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ तोकिएको समयमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गरेको
१६) जेन्सी समाग्रीहरुको खरिद प्रणालीबाट अपडेट गरेको
१७) बालबालिकाहरुलाई नियमित दिवा खाजा कार्याक्रम संचालन गरेको
१८) शिक्षकहरुको समयमै तलबभत्ता भुक्तानी गरेको वा समय समयमै बठैक गरि समस्या सवाधान गरेको
१९) नगरपालिकाको भवनका ब्यवशित गरेको सेवाग्रहस्हरुले अनुभुति गरेको
२०) ठुलो आएको बाढीमा नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दकिशोर गुप्ताले बाढीपिडितहरुलाई राहत बितरण गरेको अनुभुति गरेको
२१) शान्ति सुरक्षाको ध्यानमा राखेर नगर प्रहरीलाई भर्ना गरेको सेवाग्राहीहरुले अनुभुति गरेको
२२) न्याय समिति संचालन गरेको सेवाग्राहीहरुले अनुभुती गरेको न्याय समितिमा र झगडा वा वादविवाद निवेदन परे लगतै कार्य गरेको अनुभुति गरेको