बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाहरुको बिमा गर्न यस नगरपालिकामा शिविर संचालन हुने सम्बन्धि सूचना

415